Vertrouwenscontactpersoon Smash

VERTROUWENSCONTACTPERSOON bij SmashBoZ:
Bij Smash Bergen op Zoom vinden we het belangrijk dat onze leden in een veilige omgeving kunnen tennissen en weten waar ze terecht kunnen wanneer zij worden geconfronteerd met ongewenst gedrag. Daarom heeft onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP): Monique de Klerk- van Hasselt. Zij tennist al jaren bij onze vereniging. 

Waarom een VCP?
Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie of pesten, dan is van die veilige omgeving geen sprake meer. Doet zich zo’n situatie voor of zijn er vermoedens, dan kan het fijn zijn om hierover met iemand te praten en advies te krijgen. Het advies vanuit NOC*NSF is dan ook dat elke vereniging beschikt over een vertrouwenscontactpersoon. Het NOC*NSF biedt hiertoe een opleiding VCP aan, waaraan  Monique in december 2018 succesvol heeft deel genomen.  

Waarvoor kun je terecht bij een VCP? 
 De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging (sporters, ouders van sporters, vrijwilligers etc.). De VCP luistert naar de klacht of een vermoeden en is op de hoogte van de procedure die gevolgd kan worden. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en eventuele stappen worden in overleg genomen.

De vragen die je hebt kunnen o.a. gaan over:
 • Pesten en gepest worden.
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag, of je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
 • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
Voor meer informatie kun je kijken op de site van Smash Bergen op Zoom onder het kopje protocol veilige sportomgeving
 
Tennisvereniging Smash Bergen op Zoom verwacht dat alle leden, ouders van leden en iedereen die bij de club betrokken is en/of bezoekt, dit protocol als vanzelfsprekend ervaart en hiernaar handelt en waar nodig anderen hierop aanspreekt.
 
Hoe kom je in contact met de vertrouwenscontactpersoon (VCP-er):
e-mail: [email protected]

Wanneer je mailt, probeert Monique nog dezelfde dag contact op te nemen. Op dit moment hebben wij bij Smash Bergen op Zoom nog geen mannelijke vertrouwenscontactpersoon. Als je belangstelling hebt om deze taak op je te nemen, meldt je dan aan bij Monique.

Indien de VCP van Smash Bergen op Zoom niet te bereiken is, kan er in dringende situaties ook contact worden opgenomen met het Vertrouwenspunt sport:
 Telefoon: 0900-202 55 90
 WhatsApp: 06-53646928
 E-mail: [email protected]