Algemene voorwaarden Tennislessen Smash

1. Uitsluitend volledig online ingevulde en verstuurde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Er dienen minimaal 3 lesuren opgegeven te worden waarop men beschikbaar is.  

2. De cursist dient lid te zijn van tv Smash BoZ op het moment dat er ingeschreven wordt voor tennislessen.

3. Met het aanmelden voor een lesvorm wordt akkoord gegaan met de daarbij behorende kosten en voorwaarden. Na de sluitingsdatum van inschrijving, is het niet toegestaan de opgave ongedaan te maken.

4. De lesreeks bestaat in de zomer uit 20 lessen en in de winter uit 13 lessen op de lesbanen van TV Smash. In de winterperiode wordt er voor de jeugd ook lesgegeven in gymzaal de bongerd, waar de lessenreeks uit 18 lessen bestaat.

5. In overleg zal de groepsgrootte, lesduur of het aantal lessen aangepast worden als er geen complete groep gemaakt kan worden.

6. Groepsindeling naar niveau en toewijzing van een tennisleraar is voorbehouden aan de trainerscommissie.

7. Uiterlijk een week voor dat de tennislessen starten, ontvangt u bericht wie uw betreffende Trainer is en op welk tijdstip u bent ingedeeld. Er wordt een overzicht verstrekt door de trainers met hierin de lesweken en de vakantieperiodes.  

8. Bij verhindering van de trainer wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Als u zelf bent verhinderd, dient u dit voorafgaand aan het lesmoment door te geven aan de desbetreffende trainer. Bij verhindering van de trainer zal een inhaaldatum gepland worden. Bij verhindering van de leerling zal de les komen te vervallen. U hebt dus geen recht op een inhaal les.  

9.  Het kan gebeuren dat de cursist één of meerdere lessen mist tijdens de trainingscyclus. Omdat de groepslessen gewoon doordraaien en daarmee ook de kosten, wordt er geen restitutie van het lesgeld gegeven. Cursisten die voor een langere periode geen lessen kunnen volgen door ziekte of een blessure, kunnen onder de volgende voorwaarden wel restitutie van lesgeld krijgen:  

- Bij minimaal 5 weken aaneensluitende afwezigheid wordt het lesgeld over de niet gevolgde lessen voor 100% vergoed. De vergoeding vindt alleen plaats als u een dokterverklaring kunt overleggen.  

- Als redenen voor afwezigheid worden geaccepteerd: ziekte, blessure of stoppen op medische gronden als gevolg van zwangerschap.  

- Als men zich voorafgaand aan de training afmeldt voor elke les bij de desbetreffende trainer.  

- Aanvraag voor de vergoeding dient per mail te gebeuren naar [email protected].  

10. Het lesgeld wordt automatisch geïncasseerd.

11. De trainerscommissie heeft het recht om tijdens de eerste 3 weken veranderingen door te voeren in de groepssamenstelling als dit noodzakelijk wordt geacht.

12. De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde spelmateriaal.

13. De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel.

14. Als er lessen uitvallen door weersomstandigheden dan gelden de volgende regels:              

de 1e uitgevallen les wordt ingehaald.              

de 2e uitgevallen les wordt niet ingehaald.              

de 3e uitgevallen les wordt ingehaald.             

de 4e uitgevallen les wordt niet ingehaald.               Etc.         

15. Als door weersomstandigheden de lessen niet kunnen doorgaan op de 6 gravelbanen dan verplaatsen 2 trainers (van de drie) hun trainingen naar baan 7 en baan 8. Gedane reserveringen voor vrij spelen op banen 7 en 8 komen dan te vervallen.