Dementievriendelijke Vereniging

Smash, ook een dementievriendelijke vereniging!

1 op de 5 mannen en 1 op de 3 vrouwen zal vroeg of laat te maken krijgen met een van de 62 vormen van dementie, waarvan Alzheimer het meest voorkomt, zo is de verwachting, als niet snel een medicijn beschikbaar gaat komen om deze ouderdomsziekte te tackelen.


Zet deze ontwikkeling zich door dan zal het aantal zieke mensen explosief stijgen van nu 270.000 naar 500.000 in 2040. In onze persoonlijke omgevingen zullen velen van ons al bekend zijn met deze ziekte.


1. De tennisverenigingen Smash en LTC de Zoom hebben de handschoen opgepakt en hebben zich de volgende vragen gesteld: Wat gaat deze ontwikkeling betekenen voor onze verenigingen, met zo een groot aantal oudere leden, die gelukkig ook steeds ouder kunnen worden door de goede gezondheidszorg? Moeten we als bestuur en vereniging hier iets mee? “Jazeker” hebben beide besturen uitgesproken. “Wij kunnen onze ogen niet sluiten voor deze ontwikkeling en wij willen, zolang als maar enigszins mogelijk is, onze leden binnenboord en actief op de baan houden”, zo luidde de conclusie.
2. Daarop zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor de leden over “dementie en dan”? Wat is het, wat speelt zich dan bij iemand af, lichamelijk en geestelijk en in bijzonder ook in zijn directe omgeving/gezin? Hoe herkennen we signalen “dat er iets niet pluis is” en hoe moeten we daarop reageren?
3. Vanuit deze twee bijeenkomsten heeft zich een aantal leden gemeld dat zich verder wil verdiepen in de problematiek en dat vervolgens aangesproken wil worden “wanneer er iets niet pluis is” met/bij een van de leden.
4. De werkgroep bestaat uit Els Hoyer, Miranda Bernaards, Elma Snoek van Smash en Addy Verhagen, Albert Martens en Martien van Leeuwen van Ltc De Zoom 

De werkgroep wil: 
1. Klankbord zijn voor de leden wanneer zich situaties voordien van “er is iets niet pluis”. Wat moeten we hiermee? Waar kan ik mijn signaal kwijt?
2. Aandacht vragen voor dementie, om het taboe te doorbreken en daarvoor zijn o.a. met steun van Martijn de Wit en Ricoh bierviltjes met teksten gemaakt.
3. De werkgroep heeft op 12 november 2018 een bijeenkomst in ’t Rijks georganiseerd voor vertegenwoordigers van clubs, verenigingen en hen daar geïnformeerd over de opdracht om te komen tot een dementievriendelijke vereniging. Een bijeenkomst met ruim 60 vertegenwoordigers en Paul Korzilius heeft de verenigingen nadrukkelijk mee in de spiegel laten kijken om hen uit te dagen om ook de status van een dementievriendelijke vereniging na te streven. De bijeenkomst werd alom zeer gewaardeerd, een eyeopener.
4. De werkgroep heeft een LinkedIngroep aangemaakt om onderwerpen en vraagstukken te kunnen delen. Iedereen kan een verzoek indienen om zich aan te melden voor deze LinkedIngroep.
5. 21 september as is het nationale Alzheimerdag en zal er speciale aandacht zijn voor deze ziekte. De invulling voor die dag volgt later.
6. Het bestuur is tot slot gevraagd om de Tennisbond ook te informeren over onze gezamenlijke inspirerende activiteiten.

Wat de werkgroep is opgevallen en waar ze erg blij mee is: Er bestaat binnen onze tennisvereniging al heel veel aandacht en zorg voor elkaar, voor het teamlid met beginnende dementie of bij wie de diagnose al gesteld is. We hebben oog voor elkaar en dat is heel goed. Op deze manier kan iedereen zo lang als mogelijk “mee blijven doen”, blijven tennissen en zich verbonden voelen met de club, met Smash.

Voor informatie zijn Elma, Miranda en Els het aanspreekpunt