Dementievriendelijke Vereniging

SAMEN DEMENTIEVRIENDELIJK

De tennisverenigingen Smash BoZ, L.T.C. de Zoom, en het Smartlappenkoor Bittere Tranen ( alledrie uit Bergen op Zoom) hebben in december 2019 als één van de eerste verenigingen in Nederland de status gekregen van Dementievriendelijke vereniging (DVV). Dat wil zeggen dat de vereniging in haar beleid heeft opgenomen dat zij dementievriendelijk wil zijn.

Hiermee beoogt de vereniging er met haar leden alles aan te doen om mensen die kwetsbaar worden, bijvoorbeeld omdat zij een vorm van dementie krijgen, zo lang als verantwoord mogelijk is, actief deel te laten nemen aan onze clubactiviteiten. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de leden om handreikingen te bieden, sociaal te zijn, sportief te zijn door leden mee de baan op te blijven nemen, mee te nemen naar de verschillende clubactiviteiten en ga zo maar door.

Daarnaast is er binnen Smash de werkgroep Dementievriendelijke Vereniging, bestaande uit Els Hoyer, Miranda Bernaards en Ingrid van der Meeren. In het kader van Dementievriendelijkheid binnen de vereniging hebben zij in 2023 ook het project Maatjes-tennis opgestart. De belangstelling bleek dermate groot te zijn dat dit vanaf 2024 een vast onderdeel in onze programmering is geworden. Deelname is mogelijk door iedereen die belast is met een vorm van dementie, ongeacht of men lid is of niet.

Meer hierover weten? Kijk dan in het Menu onder Activiteiten bij Maatjes-tennis!

De werkgroep van Smash BoZ trekt samen op met de werkgroep van L.T.C. de Zoom bestaande uit Miriam Becht  Martien van Leeuwen en Paul Korzilius. De werkgroep laat regelmatig, in overleg met het bestuur, van zich  horen via de website, informatiebijeenkomsten, de facebookpagina enz..

Durf ons gerust aan te spreken want samen houden we onze vereniging dementie vriendelijk!

Sportieve groet

Els Hoyer, Miranda Bernaards en Ingrid van der Meeren

                 

boekje de vele gezichten van dementie.pdf