Introductieregeling

 

  • Introduceren van niet-leden is slechts toegestaan door leden van Smash Bergen op Zoom.
  • De kosten per dag eenheid bedragen € 5,00 per introducé.
  • Junioren van andere Bergse verenigingen mogen tijdens de zomervakantie op maandag t/m vrijdag tot 18:00 uur vrij spelen op het park op uitnodiging van een juniorlid van Smash Bergen op Zoom.
  • De introducé is gehouden aan het baanreglement en de aanwijzingen van bestuurs- en/of commissieleden. Degene die introduceert is verantwoordelijk voor de introducé.
  • Per jaar kan men maximaal 5 keer iemand introduceren.
  • Introduceren is niet mogelijk tijdens toernooien, competitie en andere georganiseerde evenementen.

Introductie geschiedt als volgt:

  1. Smash-lid hangt af met eigen ledenpas en kiest voor spelen met introducé.
  2. Vul de naam van de introducé in.
  3. Graag €5.00 overmaken naar NL91RABO0143932837 onder vermelding van uw naam.