Bardiensten

Bardienstreglement:

 1) Ieder lid van Smash wordt geacht minimaal twee bardiensten per jaar te draaien met ingang van het jaar dat je 19 wordt. Je kunt jezelf inplannen via  https://mijn.knltb.club.

2) Kun of wens je geen bardienst te draaien , dan kun je deze afkopen voor € 35,- per dienst. Wanneer je jouw bardienst(en) af wil kopen dan graag € 35,00 per dienst over maken naar: Smash Bergen op Zoom, rekeningnummer NL91 RABO 0143 9328 37 onder vermelding van: afkoop bardienst, naam en je KNLTB nummer.

3) Heb je voor 1 maart van het desbetreffende jaar je bardienst niet ingevuld, dan ontvang je geen KNLTB pasje en mag je dus ook geen competitie en toernooien spelen. Je pasje wordt pas verstrekt, nadat de bardiensten alsnog zijn ingepland dan wel afgekocht.

4) Voor een aantal leden zijn er uitzonderingen gemaakt:
-   Voor senioren van 67 jaar en ouder zijn de bardiensten niet verplicht
-   Commissieleden hoeven maar 1 bardienst te draaien

5) Wanneer je een dienst wilt verwijderen/wijzigen, stuur dan even een mail naar [email protected]

6) Je bent zelf verantwoordelijk voor het vervullen van je bardienst, maar wil je kort van tevoren alsnog je ingeplande bardienst afkopen, dan kan dit tot maximaal 2 dagen voor de ingeplande bardienst. Je dient dan zelf contact op te nemen met een van de betaalde bardiensten in de lijst hieronder. Zij kunnen dan eventueel uw bardienst overnemen tegen 40 euro per dienst. De afrekening dien je zelf onderling te regelen.

7) Indien je 24 uur van te voren wordt gebeld dat je bardienst niet doorgaat, wordt je verzocht zelf een nieuwe bardienst in te plannen.

8) Heb je een bardienst ingevuld maar kom je niet opdagen dan zullen we € 50,- in rekening brengen.

Kijk op onderstaande lijst voor het overzicht van leden die gebeld kunnen worden voor betaalde bardiensten.

 

Hoe werkt het inplannen voor leden?

  • Leden gaan naar mijn.knltb.club, kiezen hun vereniging en loggen in met de gegevens die zij per mail hebben ontvangen.

    MijnKNLTB.png
  • In het scherm wat opent zien zij diensten waarvoor zij ingepland zijn en kunnen ze zichzelf inplannen. Blauw = een dienst waarvoor je je hebt ingeschreven. Wit = een dienst die ingevuld is. Groen = een dienst waar nog mensen voor gezocht worden.

    Overzicht.png
  • Het lid klikt op de dienst in het groen en plant zichzelf in door op de knop “Inplannen” te klikken.

    Inplannen.png