PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Smash Bergen op Zoom gevestigd te Bergen op Zoom, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40281186, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected]

Persoonsgegevens die we van u verzamelen
• Naam: voorletters, roepnaam, tussenvoegsel en achternaam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Foto’s
• Adres: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
• Telefoonnummers (vast en mobiel)
• E-mailadressen (standaard en CC)
• Factuuradres
• Incasso machtiging: mandaat, bankrekeningnummer (IBAN) en rekeninghouder
• Sportieve gegevens: vereniging, bondsnummer, speelsterkte en rating

Verwerkingen
• Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
• Vastleggen en factureren/betalen van lidmaatschappen en abonnementen
• Vastleggen en factureren/betalen van lesgroepen en bijhouden van presentie en absentie tijdens lessen
• Vastleggen en factureren/betalen van deelname aan evenementen, competities en toernooien
• Tonen foto in ledenlijsten en speelschema’s en tijdens reserveren/afhangen
• E-mailen van nieuwsberichten en nieuwsbrieven
• E-mailen van uitnodigingen om in te schrijven voor lessen, evenementen, competities en toernooien
• E-mailen van planningen en uitslagen
• E-mailen van bevestigingen van inschrijvingen
• E-mailen van facturen
• E-mailen van toegangscodes en wachtwoorden
• Verwerken van inschrijvingen
• Ontdubbelen in geval is ingeschreven zonder in te loggen
• Ledenlijsten
• Overzichten met cursisten en huurders
• Speelschema’s en dagschema’s voor toernooien en competities
• Overige niet specifiek genoemde functionaliteit in PMS/KNLTB administratie
• Wijzigingen in uw persoonsgegevens worden gelogd, zodat te achterhalen is wie, wat, wanneer of waarmee benaderde en/of wijzigde.
• Tonen van foto’s op onze website en socialmedia kanalen.

Bewaar termijn
Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna bewaren wij uw persoonlijke gegevens, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Daarnaast bewaren wij alle sport uitslagen voor historische doeleinden.

Sfeerfoto’s en foto’s Sportpark Rozenoord
Met het betreden van ons park gaat u akkoord dat het beeldmateriaal dat op het park en in het clubhuis wordt gemaakt kan worden gebruikt voor publicatie- en/of promotiedoeleinden.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand, dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor gemakkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website, of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig, indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Wij verstrekken gegevens aan de volgende partijen:

• KNLTB club (Lisa): Ledenadministratie systeem
• Plan My Sport
• Twelve

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via [email protected]

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.