Instructie IVA (Bardiensten)

De baromzet in onze sportkantine is voor veel sportclubs een belangrijke bron van inkomsten. Daar hoort ook bij; de verantwoordelijkheid dat er op een verantwoorde manier met alcohol wordt omgegaan, zeker bij jongeren.

Met het draaien van bardiensten doen de leden heel belangrijk werk voor de vereniging. Echter, de Drank- en Horecawet schrijft voor dat verenigingen die alcohol schenken, daarvoor een vergunning hebben en over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. 

Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA). Het IVA certificaat voor seniorleden die bardienst draaien is verplicht! 

Op dit moment heeft nog niet iedereen, die bardienst doet bij onze vereniging, deze online cursus gevolgd. Vandaar het vriendelijke, doch dringende, verzoek dit alsnog te doen om problemen voor de club te voorkomen.

Instructie voor het volgen van de online training:

Log in via de volgende link: https://www.nocnsf.nl/iva

Het is verstandig om eerst alle info door te nemen, omdat als je meer dan 3 foute antwoorden bij de uiteindelijke test geeft, je deze opnieuw moet doen.

Als je de info hebt doorgenomen ga je naar: Doe de test. Je vult je eigen gegevens in.

Als je de test met goed gevolg hebt gedaan, krijg je een e-mail met je IVA certificaat toegestuurd. We verzoeken je vriendelijk een kopie op te sturen naar [email protected] , zodat we je certificaat in de map in het clubhuis op kunnen bergen (wettelijk verplicht).

Hartelijk dank voor je bereidwillige medewerking!