Maatjes-tennis

Vanaf april 2024: Opnieuw Maatjes-tennis!  

Vanwege het grote succes van afgelopen jaar zal er ook in 2024 weer Maatjes-tennis bij Smash BoZ zijn! Afgelopen jaar, om precies te zijn in maart 2023, zijn we in samenwerking met LTC de Zoom begonnen met Maatjes-tennis: Een speciaal dagdeel waarop we mensen met geheugenproblemen ( zoals Dementie) de mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige manier sámen met hun mantelzorger of maatje te komen tennissen. Achterliggend doel is om zodoende zo lang mogelijk fit te blijven, maar zeker ook om sociale contacten te kunnen blijven onderhouden.  

Maatjes Tennis

Uit ervaringen van het afgelopen seizoen hebben we gemerkt dat er voor mensen met beginnende dementie vaak weinig activiteiten te vinden zijn die ze sámen met hun begeleider, partner of mantelzorger ( hierna genoemd “maatje”) kunnen gaan doen. Dit geldt ook voor onze (oud-) tennissers die niet meer zelfstandig naar de club kunnen komen, en die nu wellicht onbedoeld thuis blijven. Maatjes-tennis biedt voor deze doelgroep een ideale oplossing: De persoon met dementie komt sámen met zijn/haar “maatje” naar de club, deelnemen is gratis en u heeft alleen sportschoenen en goede zin nodig. En daarnaast ( en dat is misschien wel het allerbelangrijkste): het is laagdrempelig. Aan niemand hoeft uitgelegd te worden waarom u er bent. Iedereen zit immers in hetzelfde schuitje. Tijdens deze activiteit is ook vaak een casemanager dementie aanwezig om de nodige ondersteuning of begeleiding te geven: Ze denkt met u mee in oplossingen, en u kunt haar aan haar jas trekken als u graag even iets 1-op-1 wilt bespreken.

Wanneer precies?

Vanaf april kan er weer bij zowel Smash als bij LTC de Zoom worden deelgenomen aan Maatjes-Tennis.

De eerste opkomst bij Smash staat gepland voor donderdag 25 april om 14:00 uur. Bij LTC de Zoom is dat op dinsdagochtend 2 april om 10:00 uur.  

Alle vervolgdata worden t.z.t. in de beide club-agenda’s vermeld en ook is er een nieuwe flyer in de maak waarop alle data vermeld zullen worden. Meer hierover zal t.z.t. via de websites en social media gecommuniceerd worden.

Verdere details:

  • De sporter dient zelf voor vervoer van- en naar de vereniging te zorgen.
  • Er is géén begeleiding op de baan, wel zijn er vrijwilligers die meehelpen er een leuke activiteit van te maken.
  • Deelname aan Maatjes-tennis is gratis, inclusief 1 kopje koffie of thee.

Voorafgaand aan het tennissen is er in het clubhuis volop gelegenheid voor een kop koffie en een sociaal praatje, waarna de tennisbaan wordt opgegaan. Ook na afloop is er weer volop gelegenheid om in het clubhuis even iets te drinken en na te praten.  

We nodigen iedereen ook van harte uit om eens te komen kennismaken met Maatjes-tennis én om vooral mee te doen!  

Zie verdere info over Maatjes-tennis op de bijbehorende flyer. Voor info bij Smash kunt u mailen naar [email protected]. Voor De Zoom mailt u naar [email protected].    

Graag tot april 2024!

Namens de Werkgroep Dementievriendelijke Verenging

Miranda Bernaards, Els Hoyer en Ingrid van der Meeren.