Voorjaarscompetitie 2019

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie is weer geopend. De inschrijvingen voor teams en/of reservespelers dienen vóór 7 december middels bijgaand WORD file gestuurd te zijn aan [email protected].

Stuur het aub NIET door in een PDF file, die kunnen wij niet makkelijk verwerken. Hou daar aub rekening mee.

Harmonisatie competitievormen
Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.
Het gaat met name om competities met verschillende leeftijdsgrenzen, bijvoorbeeld geen 35+ meer op bepaalde dagen. Gevolg:Alle ploegrechten van vorige jaren komen te vervallen.
Niemand heeft dus recht meer op een bepaalde klasse, je wordt ingedeeld op basis van speelsterkte van jouw team. Dit is eenmalig, voor het volgende jaar worden dan wel weer ploegrechten opgebouwd op basis van je resultaten van deze voorjaarscompetitie.
Dit geldt niet voor de landelijke competitie op zondag, de ploegrechten voor de oorspronkelijke landelijke competitie blijven bestaan. 

Recht van deelname
Alle bestaande teams behouden hun plek op de dag dat ze vorig jaar ook competitie speelden, op voorwaarde dat minimaal de helft van het team uit spelers bestaat die vorig jaar ook in dat team speelden.Indien er meer nieuwe inschrijvingen zijn dan ruimte op de betreffende dag, zullen we moeten gaan loten onder de nieuwe inschrijvingen.

Voor nieuwe teams: de vrijdagavond is al vrij vol, je kunt je daarvoor opgeven, maar indien je ook op een andere dag zou willen spelen als de vrijdagavond niet meer beschikbaar is, geef dat dan als 2e keuze aan.

We zien jullie inschrijvingen graag tegemoet!

Kijk hier voor alle speeldata van de voorjaarscompetitie 2019.

 

 

Inschrijfformulier Voorjaarscompetitie 2019.docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0164-258252

Smash Bergen op Zoom

Beukenlaan 12
4624 AE Bergen op Zoom
Nederland