Protocol jeugdtennis ivm COVID-19

Protocol Smash Bergen op Zoom verantwoord sporten kinderen t/m 12
jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar


Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Dit protocol is initieel bedoeld om de jeugdleden van Smash weer deel te laten nemen aan tennislessen en vrij te laten spelen en wordt later uitgebreid om ook zo veel mogelijk kinderen en jongeren, dus ook niet-leden, de kans te geven te gaan tennissen. We geven hiermee richting hoe te handelen en aandachtspunten om tennissen weer mogelijk te maken voor de genoemde doelgroep, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. We volgen hiermee tevens de adviezen van de KNLTB.

Het betreft de volgende richtlijnen en maatregelen:
- Er mag vanaf vrijdag 1 mei door de jeugdleden weer getennist worden
- Corona-verantwoordelijke (aanspreekpunt) binnen de vereniging is de voorzitter Eric Herman
-  De toezichthouder op het park wordt per tijdsdeel bepaald: hij/zij is voor dat tijdsdeel afgevaardigd als corona-verantwoordelijke. Tijdens de uren dat er les wordt gegeven is dit een tennisleraar en op de andere momenten (tijdens het vrij spelen op vastgestelde tijden) een vrijwilliger, waarbij een beroep wordt gedaan op de ouders van de jeugdleden
- Trainingen starten op maandag 4 mei
- Aanvankelijk wordt voor vrij spelen op vrijdag 1 mei (14:00-16:00 uur), zaterdag 2 mei (10:00- 12:00 en 14:00-16:00 uur) en zondag 3 mei (10:00-12:00 en 14:00-16:00 uur) door het bestuur de rol van toezichthouder vervuld
-  De taak van de toezichthouder bestaat uit controle op handhaving en indien nodig aanspreken op gedrag, het coördineren van de reiniging van objecten die aangeraakt worden en het vegen van de banen. Voor het reinigen van objecten worden schoonmaakmiddelen en papier beschikbaar gesteld
-  De werksters worden benaderd om flexibel te werken zodat meerdere keren per tijdsdeel objecten (zoals deurklinken, wc’s, wastafels, kranen, toegangspoortjes etc.) schoongemaakt zullen worden
-  In de beginperiode kan er vrij gespeeld worden door een mail te sturen naar
[email protected] (opgeven voor 18:00 uur om de dag er na te spelen) en later wordt het online digitaal afhangsysteem hiervoor gebruikt
-  Bestuurslid Accommodatie Harry Bakx is verantwoordelijk voor het openstellen en sluiten van de toegangspoort
-  Op het park zijn alleen kinderen en jeugdleden aanwezig die les hebben of vooraf
gereserveerd hebben om vrij te spelen. Zij worden 5 minuten voor de les of het vrij spelen opgehaald bij de poort.
-  De hygiëneregels en belangrijkste maatregelen hangen op diverse plaatsen op het park (posters KNLTB Corona toolbox)
-  Hygiëne maatregelen: er wordt gezorgd voor aanwezigheid van desinfecterende middelen (gel en papieren handdoekjes en extra afvalbakken)
-  Routes (en eventueel strepen voor 1,5 meter afstand ) worden duidelijk zichtbaar gemaakt op het park
-  Het clubhuis is alleen open voor het toilet (noodgevallen) en de kantine, kleedlokalen en terras zijn gesloten (terrasstoelen worden verwijderd)
-  Minibaantjes en tennismuur zijn beschikbaar indien hier vooraf voor is gereserveerd
-  Voor vrij spelen geldt: jeugd tot en met 12 jaar kan met maximaal 4 personen spelen. Jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag met maximaal 2 personen spelen en dienen hierbij te letten op de 1,5 meter afstand (dit geldt ook voor de minibaantjes)
-  Bij de tennismuur mag je met maximaal 2 personen tegelijk spelen (jeugd tot enet 12 jaar) en maximaal 1 persoon (jeugd 13 tot en met 18 jaar)
-  De leraar of toezichthouder veegt de banen
-  Tussen de lessen door wordt 5 minuten tijd vrij gehouden, zodat kinderen elkaar zo min mogelijk tegenkomen
-  Communicatie verloopt via mail, nieuwsbrief, ClubApp en de Smash website
-  Ieder jeugdlid neemt zijn eigen materiaal (en eten/drinken) mee
-  Voor de lessen geldt dat de jeugdleden zelf geen ballen hoeven mee te nemen

Huidig schema wanneer trainers aanwezig zijn i.v.m. lessen vanaf maandag 4 mei:
 
Maandag    16:00-20:00
Dinsdag      16:00-19:00
Woensdag   14:00-19:30
Donderdag  16:00-19:00
vrijdag        15:00-19:00

De volgende gedragsregels worden aan de ouders en/of jeugdleden gecommuniceerd:
 Voor alles geldt; gezond verstand gebruiken staat voorop
 Blijf thuis als je de volgende symptomen hebt; neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur klachten vrij is mag je weer gaan sporten
 Blijf thuis als iemand in je huishouden positief is getest op COVID-19, 14 dagen tot na het laatste contact met deze persoon
 Houd 1.5 meter afstand op het gehele park, dit geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar
 Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes
 Ga voor je vertrekt thuis naar het toilet
 Was voor je training thuis je handen met zeep, minimaal 20 seconden
 Desinfecteer je handen voor en na je tennisactiviteit
 Schud geen handen
 Kom niet eerder dan 5 minuten voor je sportactiviteit naar het tennispark en ga direct naar huis
 Er mag alleen onder begeleiding worden getennist (leraar of toezichthouder)
 Volg de route op het park voor het aankomen en verlaten van het park
 Het clubhuis blijft gesloten, het toilet kan in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden, de leraar of toezichthouder kan de deur voor je openen
 Breng je eigen drinken mee naar de baan
 Breng je eigen tennisracket mee en geef dit niet aan anderen
 Breng voor het vrij spelen je eigen ballen mee, markeer deze zodat je er zeker van bent dat je alleen je eigen ballen opraapt
 Komt er een bal over van de andere baan dan rol je die terug met je racket
 Zowel op de normale baan als op de minibaantjes mag je vrij spelen als je vooraf hebt gereserveerd. Voor vrij spelen geldt: jeugd tot en met 12 jaar kan met maximaal 4 personen spelen. Jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag met maximaal 2 personen spelen en dienen hierbij te letten op de 1,5 meter afstand
 Bij de tennismuur mag je met maximaal 2 personen tot en met 12 jaar spelen en vanaf 13 jaar mag je er maar alleen op. Ook hier alleen spelen als je hebt gereserveerd
 Er zijn geen ouders of toeschouwers toegestaan op het park De kinderen die niet zelfstandig naar de baan kunnen komen, worden afgezet bij de grote toegangspoort (eventueel parkeren in de parkeervakken) en worden hier ook weer opgehaald
 De kinderen die zelfstandig komen, gaan naar binnen via poort volgen de aangegeven route en zetten de fiets in de rekken en verlaten het park tevens volgens de aangegeven route
 De scoreborden op de banen worden niet gebruikt
 Geef geen high fives
 Wisselen van de baan doen we met de klok mee
 Het slepen van de banen doen de leraren of de toezichthouders

 

 

 

 

Protocol Smash BoZ verantwoord sporten kinderen tm 12 jaar en jeugd 13 tm 18 jaar_V2.pdf