Kullekesdagen!

12 april 2019


Evenals voorgaande jaren worden ook dit jaar weer de “Kullekesdagen” georganiseerd. Het tennisgedeelte wordt georganiseerd door de trainers en de nevenactiviteit bowlen door leden van de JC. Tijdens deze 2 recreatieve dagen worden tennis en andere activiteiten met elkaar gecombineerd. Deze 2 dagen zullen plaatsvinden in de meivakantie: woensdag 1 mei en vrijdag 3 mei. Aan deze dagen kunnen ALLE jeugdleden deelnemen die nog op de lagere school zitten. Let op: Je mag ook je vriendje of vriendinnetje, buurjongen of buurmeisje, neefje of nichtje, broertje of zusje meenemen!!
De opzet is als volgt:
 
Woensdag 1 mei:       10.30-12.00 tennisactiviteiten bij Smash door trainers Robert en Dick
                                    
 Vrijdag 3 mei:            10.30-12.00 tennisactiviteiten bij Smash door trainers Robert en Dick
                                    12.00-12.30 zelf meegebrachte lunch nuttigen
                                    12.30-13.00 per fiets naar de bowling in de Zeeland
                                    13.00-14.30 bowlen 
                                    Kosten: € 6,00 p.p.
 
Als uw kind interesse heeft om aan 1 of beide dagen mee te doen, dan gelieve uiterlijk donderdag 18 april a.s. onderstaand strookje (of de gevraagde gegvens) in te vullen en te mailen naar Robert: [email protected] Graag ook aangeven of u als ouder eventueel bereid bent om het fietsen te begeleiden naar de bowling op vrijdag 3 mei. Mocht dit nodig zijn, dan wordt er contact met u opgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het ophalen van uw kind op de aangegeven tijd bij de bowling. Mocht u het nog niet verantwoord vinden dat uw kind meefietst naar de bowling, dan kan u uw kind er op eigen gelegenheid naar toe brengen met de auto.
Bij slechte weersomstandigheden zal de tennisactiviteit niet kunnen doorgaan. De bowling gaat altijd wel door. U bent dan wel zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van uw kind naar de bowling. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met Robert Wijnveen (06-53511294) contact opnemen.
 
Met vriendelijke groet namens de JC en de trainers,
 
Robert Wijnveen
 
 
Naam:………………………………..  Geboortedatum:…………………………..
 
Telefoonnummer:……………………
 
Woensdag 1 mei:       O Tennis         
 
 
Vrijdag 3 mei:            O Tennis         O Bowlen        O Eventueel begeleiden fietsen

Inschrijfformulier Kullekesdagen

Nieuwscategorieën