Belangrijk: Wijziging reserveren en bevestigen tennisbaan!!

12 mei 2022


Nu we afscheid hebben genomen van de speciale coronamaatregelen, gaan we ook de procedure voor het reserveren van een tennisbaan aanpassen. 
We hebben hierbij de volgende overwegingen in acht genomen:
  • Maximale bezettingsgraad van de banen
  • Gebruikersgemak van digitaal afhangen
  • Tegengaan van reserveren en niet spelen
  • Meer sociale contacten tussen de leden
Vanaf maandag 16 mei geldt het volgende:
  1. Het digitaal afhangen kan alleen nog voor de smashcourtbanen 7 t/m 11
  2. De gravelbanen kunnen alleen via het afhangbord in het clubhuis worden gereserveerd met de ledenpas
  3. Ook bij digitaal reserveren van de smashcourtbanen, moet de reservering op het afhangbord worden bevestigd met de ledenpassen. Dit moet minimaal 5 minuten voor aanvang van de reservering gebeurd zijn, anders vervalt de reservering. Het tijdslot is dan vrij voor andere leden om te spelen.  
Deze procedure zal na 3 maanden worden geëvalueerd. Het blijft verplicht om altijd af te hangen, ook als niet alle banen bezet zijn. 
Met sportieve groet, 
Bestuur TV Smash BoZ

Nieuwscategorieën