Bardiensten 2020, schrijf je nu in!

18 december 2019


 

Je kunt je nu inschrijven voor de bardiensten in 2020. Als je bent ingelogd op de website ga je naar Mijn club -> Diensten -> ga naar een datum met een groene bardienst -> klik op inplannen en klaar! Je kunt je tevens inschrijven via de ClubApp.

Wanneer je echt niet in staat bent door bijzondere omstandigheden om je bardienst(en) te vervullen, dan kun je deze afkopen voor een bedrag van 35€ per bardienst. Dit mag je over maken naar: Smash Bergen op Zoom rekeningnummer NL91 RABO 0143 9328 37 onder vermelding van: afkoop bardienst, naam en je KNLTB nummer. Kom je er niet aan uit of heb je vragen? Stuur dan een mail naar [email protected]

Let op, voor het vervullen van je bardienst dien je een IVA certificaat te behalen!

Nieuwscategorieën