Bestuur

Het Bestuur

Het Bestuur van onze vereniging is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging. Eén maal per jaar, in januari/februari legt het Bestuur verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Tevens zal dan een begroting voor het komende verenigingsjaar worden overlegd. Tussentijds bestaat de mogelijkheid in speciale gevallen een extra buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen. Voor een goede democratische gang van zaken binnen onze vereniging is uw komst op deze vergaderingen zonder meer gewenst.

Het bestuur van Smash is te bereiken via de volgende mailadressen.

Voorzitter
Migiel de Vos
voorzitter@smashboz.nl

Secretaris
Miranda Wiertz
secretaris@smashboz.nl

Penningmeester
Jos Weijts
penningmeester@smashboz.nl

Technische Zaken
Monique Groffen
technischezaken@smashboz.nl

Jeugdzaken
Walther van Bedaf
jeugdzaken@smashboz.nl

Vernieuwing
Steven Peels
vernieuwing@smashboz.nl

Accommodatie
Harry Bakx
accommodatie@smashboz.nl

Vragen?

logo

E-mail

info@smashboz.nl

Telefoon

+31 164 258 252

Smash Bergen op Zoom

Beukenlaan 12
4624 AE Bergen op Zoom